המרכז לייעוץ והרשמה:

1800-40-40-90

ההבדל בין תיאוריה לקריירה - קמפוס אור יהודה 1800-40-40-90

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

אפשרויות תשלום

דף הבית >> ייעוץ ורישום >> אפשרויות תשלום

 

המרכז ללימודים אקדמיים מאפשר הסדרי תשלום מיוחדים באמצעות גופים מממנים שונים וכן הוא מאפשר מספר מגוון של דרכים לתשלום שכר הלימוד:

 

א. תשלום מראש ובמזומן לכל שנת לימוד-

       את התשלום יש לבצע באמצעות *שובר שיונפק בגזברות המרכז או באמצעות המחאה.תשלום במזומן יכול שיעשה באמצעות קבלת הלוואה מכל גורם וכן מהבנקים שבהסדר עם המוסד.

       תשלום במזומן ו/או באמצעות הלוואה, יזכה את המשלם בהנחה נוספת ששיעורה ייקבע מעת עת ע"י הנהלת המוסד (פרטים במרכז הלימוד).

     * לידיעתך, שוברי תשלום המשולמים בבנק הדואר, נקלטים במחשבי הגזברות כ – 10 ימים לאחר התשלום ועל כן במשך פרק זמן זה לא תופיע פעולת התשלום בחשבונך במוסד, יש להעביר את שובר התשלום לאחר ששולם לגזברות.

 

ב. תשלום באמצעות הוראת קבע (כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק).

חישוב הפרשי ההצמדה יבוצע במועד פירעון התשלומים בפועל.

מספר התשלומים -  בהתאם למסלול ותקופת הלימוד ולפי הפירוט הבא:

תואר ראשון -  עד 12 תשלומים צמודי מדד לכל שנת לימוד.

תואר שני  -  בין 16-24 תשלומים צמודי מדד בהתאם למסלול הלימוד.

מועד גביית התשלומים יהיה בכל 17 לחודש.

 

ג. תשלום באמצעות המחאות

     ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות המחאות הנמסרות מראש בגזברות.

     שכר הלימוד יוצמד למדד המחירים לצרכן, חיוב הפרשי ההצמדה ייערך אחת לסמסטר.

     תואר ראשון -  עד 12 תשלומים צמודי מדד לכל שנת לימוד.

     תואר שני -  בין 12-24 תשלומים צמודי מדד בהתאם למסלול הלימוד.

 

ד. תשלום באמצעות הלוואות

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות הסדר הלוואה מבנקים שנמצאים בהסדר עם המרכז ללימודים

אקדמיים. רשימת הבנקים ותנאי ההלוואות יפורסמו מעת לעת על גבי לוחות המודעות.

אין המוסד אחראי לתנאי ההתקשרות בין סטודנט לבנק בכל דרך שהיא.

 

ה. תשלום באמצעות הקרן לחיילים משוחררים (לזכאים)

        ניתן לשלם חלק משכר הלימוד מפיקדון הקרן לחיילים משוחררים.

        לצורך תשלום מפיקדון הקרן יש לפנות לסניף בנק מסחרי ולהמציא את המסמכים הבאים:

        * שובר תשלום מטעם המרכז ללימודים אקדמיים.

        * אישור קבלה ללימודים וגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים.

        * טופס אישור עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994 מטעם משרד החינוך.

      כל הטפסים הדרושים מצויים במשרד הגזברות.

 

ו. מימון הלימודים על ידי גורם חיצוני

סטודנט אשר שכר הלימוד ממומן על ידי גורם חיצוני - חייב להעביר כתב התחייבות מהגורם המממן אל הגזברות ולוודא שאכן התקבל במועד.

 -  העברת כתב ההתחייבות הינה באחריות הסטודנט.

בנוסף להתחייבות מטעם הגורם המממן, על הסטודנט להעביר אל הגזברות כתב הרשאה לחיוב חשבון הבנק. כתב ההרשאה הוא רב שנתי ומוגש פעם אחת בלבד, עם תחילת הלימודים.

חשבונו של סטודנט, אשר שכר הלימוד שלו ימומן במלואו מטעם גורם חיצוני, לא יחויב בתשלום, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהגורם המממן לא התחייב לכסותן.

 

לידיעתך!   במקרה ששכר הלימוד ממומן במלואו ע"י גורם חיצוני והלימודים מבוטלים באופן שעל פי התקנון יש זכאות להחזר שכר הלימוד,  יתרה זו תוחזר לגורם המממן בלבד.

בכל מקרה האחריות לתשלום מלוא שכר הלימוד חלה על הסטודנט.

 

 הנהלת המרכז ללימודים אקדמיים רשאית לשנות את אופן ואמצעי התשלום עפ"ישיקול דעתה מעת לעת.

©כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי אור יהודה

|

מפת אתר

|

צור קשר

|

המרכז לייועץ והרשמה 1-800-40-40-90

תג מדיה גרופ

בניית אתר:

אל תתן לקריירה לחכות

השאר פרטים לשיחת יעוץ