המרכז לייעוץ והרשמה:

1800-40-40-90

ההבדל בין תיאוריה לקריירה - קמפוס אור יהודה 1800-40-40-90

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

אפשרויות תשלום

דף הבית >> ייעוץ ורישום >> אפשרויות תשלום

תשלום מראש ובמזומן של מלוא שכר הלימוד

את התשלום יש לבצע באמצעות *שובר שיונפק בגזברות הקמפוס או באמצעות המחאה.
תשלום במזומן יכול שיעשה באמצעות קבלת הלוואה מכל גורם וכן מהבנקים שבהסדר עם המוסד.
תשלום במזומן ו/או באמצעות הלוואה, יזכה את המשלם בהנחה נוספת ששיעורה ייקבע מעת לעת על ידי הנהלת המוסד.
 
* לידיעתך, שוברי תשלום המשולמים בבנק הדואר, נקלטים במחשבי הגזברות כ-10 ימים לאחר ביצוע התשלום, ועל כן במשך פרק זמן זה לא תופיע פעולת התשלום בחשבונך במוסד.
 

תשלום באמצעות הוראת קבע

חישוב הפרשי ההצמדה יבוצע במועד פירעון התשלומים בפועל. מספר התשלומים - בהתאם למסלול ותקופת הלימוד ולפי הפירוט הבא:
תואר ראשון - 36 תשלומים צמודי מדד.
תואר שני - בין 16-20 תשלומים צמודי מדד בהתאם למסלול הלימוד.
 
מועד גביית התשלומים יהיה בכל 17 לחודש.
 

תשלום באמצעות המחאות

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות המחאות הנמסרות מראש בגזברות. שכר הלימוד יוצמד למדד המחירים לצרכן. חישוב הפרשי ההצמדה יעשה על בסיס חודשי.
תואר ראשון - 36 תשלומים צמודי מדד.
תואר שני - בין 16-20 תשלומים צמודי מדד בהתאם למסלול הלימוד.
 

תשלום באמצעות כרטיס אשראי "Multi" של לאומי קארד

הסדר תשלומים ייחודי על בסיס כרטיס ה - Multi מחזיר את השליטה לידיים שלך !
המרכז ללימודים אקדמיים וחברת לאומי קארד מציעות הסדר למימון שכר לימוד ייחודי לסטודנטים במרכז על בסיס כרטיס ה - Multi המאפשר פריסת תשלומים רחבה יותר:
 
תואר תקופת הלימודים מספר תשלומים
ראשון 3 שנים 48 במקום 36
שני  16 חודשים  24 במקום 16
שני 20 חודשים 24 במקום 20
 
* התשלומים במסגרת התוכנית צמודים למדד.
 
בנוסף מאפשרת התוכנית, בהתאם להחלטת חברת לאומי קארד, לקבל מסגרת אשראי נוספת אשר תוכל לשמש לכל מטרה, מעבר לעסקת מימון הלימודים.
 
כרטיס ה - Multi מאפשר לך לשלוט בהחזר ההוצאות האישיות שלך ולקבוע כמה להחזיר בכל חודש. מסגרת האשראי הינה חוץ בנקאית ואינה תלויה במסגרת האשראי הבנקאי או במסגרת האשראי בכרטיסי האשראי האחרים. 
מודעה זו אינה מהווה הצעה למתן אשראי. לפרטים נוספים.

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי שונים

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי (של חברות אשר בהסדר עם המוסד) בפריסת תשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן.
גביית התשלומים תחל בחודש הראשון לתחילת הלימודים ובכל חודש שאחריו בהתאם למספר התשלומים.

תשלום באמצעות הלוואות

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות הסדר הלוואה מבנקים שנמצאים בהסדר עם המרכז ללימודים אקדמיים. רשימת הבנקים ותנאי ההלוואות יפורסמו מעת לעת על גבי לוחות המודעות.
אין המוסד אחראי לתנאי ההתקשרות בין סטודנט לבנק בכל דרך שהיא.
 

תשלום באמצעות הקרן לחיילים משוחררים (לזכאים)

ניתן לשלם חלק משכר הלימוד מפיקדון הקרן לחיילים משוחררים.
לצורך תשלום מפיקדון הקרן יש לפנות לסניף בנק מסחרי ולהביא את המסמכים הבאים:
* שובר תשלום מטעם המרכז ללימודים אקדמיים.
* אישור קבלה ללימודים וגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים.
* טופס אישור על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994 מטעם משרד החינוך.
כל הטפסים הדרושים מצויים במשרד הגזברות. 

מימון הלימודים על ידי גורם חיצוני

סטודנט אשר שכר הלימוד ממומן על ידי גורם חיצוני - חייב להעביר כתב התחייבות מהגורם המממן אל הגזברות ולוודא שאכן התקבל במועד.
העברת כתב ההתחייבות הינה באחריות הסטודנט.
ניתן להעביר את הכתב התחייבות דרך הפקס שמספרו 03-7354432, ובדואר שהכתובת למשלוח: ת.ד. 9085 רמת אפעל מיקוד 52190.
על הכתב התחייבות צריך לרשום לידי מחלקת גזברות 
בנוסף להתחייבות מטעם הגורם המממן, על הסטודנט להעביר אל הגזברות כתב הרשאה לחיוב חשבון הבנק.
כתב ההרשאה הוא רב שנתי ומוגש פעם אחת בלבד, עם תחילת הלימודים.
חשבונו של סטודנט, אשר שכר הלימוד שלו ימומן במלואו מטעם גורם חיצוני, לא יחויב בתשלום, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהגורם המממן לא התחייב לכסותן.
 
*במקרה ששכר הלימוד ממומן במלואו על ידי גורם חיצוני והסטודנט מבטל את לימודיו באופן שעל פי התקנון יש זכאות להחזר שכר הלימוד, יתרה זו תוחזר לגורם המממן בלבד. 
בכל מקרה האחריות והחובות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט.
 
 
הנהלת המרכז ללימודים אקדמיים רשאית לשנות את אופן ואמצעי התשלום על פי שיקול דעתה בכל עת.

 

©כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי אור יהודה

|

מפת אתר

|

צור קשר

|

המרכז לייועץ והרשמה 1-800-40-40-90

תג מדיה גרופ

בניית אתר:

אל תתן לקריירה לחכות

השאר פרטים לשיחת יעוץ