המרכז לייעוץ והרשמה:

1800-40-40-90

ההבדל בין תיאוריה לקריירה - קמפוס אור יהודה 1800-40-40-90

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

התמקדויות תואר שני בחינוך - התמחות בחינוך מיוחד

דף הבית >> תואר שני >> תואר שני בחינוך >> התמחות בחינוך מיוחד - תואר שני בחינוך >> התמקדויות תואר שני בחינוך - התמחות בחינוך מיוחד
הנחת היסוד העומדת בבסיס תוכנית הלימודים לתואר שני בחינוך בהתמחות חינוך מיוחד היא למקד את הלמידה ולהעמיק בה במטרה להעשיר את הסטודנטים בתחומים ובנושאים המרכזיים בתחום החינוך המיוחד והשלכותיהם על כלל מערכת החינוך. לפיכך, במסגרת התמחות זו, מציע המרכז ארבעה מוקדי למידה המאפשרים לסטודנטים העמקה תאורטית ומעשית להבנת התופעות על מגוון נקודות המבט והגישות הרווחות בתחום המחקר והמעשה.
 

ארבעת מיקודי הלמידה:

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים - היבטים רב תחומיים

חקיקת חוק החינוך המיוחד על תיקוני החקיקה שבו חיזקו את מגמת שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הנתונים מראים כי קיים גידול משמעותי בשילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים מורכבים ולקויות משמעותיות אשר מחייבות הערכות מיוחדת ומותאמת. מגמה זו מעמידה אתגר בפני אנשי החינוך, מורים, גננות מנהלים ומפקחים כאחד, לסגל לעצמם התנהגויות הוראה חדשות ולפתח גישות לעבודת צוות רב תחומית ולבניית תוכניות התערבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתה רגילה. במוקד למידה זה יחשפו הסטודנטים לעקרונות עבודת צוות המושתתת על למידת עמיתים וטיפוח והעשרה מקצועית וכן גם להבנת תופעות מרכזיות המאפיינות תלמידים עם צרכים מיוחדים במטרה לאפשר להם השתלבות משמעותית במסגרות החינוך הרגיל.
 
קורסים נלמדים:
למידה, זיכרון ושפה.
ניצני אוריינות בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
ביבליותרפיה - שימוש באמצעים השלכתיים בעבודתם של אנשי המקצוע.
 

התמודדות עם בעיות התנהגות על רצף ומגוון הלקויות - היבטים רב תחומיים

תופעת בעיית ההתנהגות מהווה אתגר מקצועי עבור אנשי המקצוע במערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך המיוחד בפרט. הבנת התופעה על מקורותיה, מאפייניה וביטוייה השונים יאפשרו למורים ולכל אנשי המקצוע במערכת החינוך לעמוד באתגר הטיפול בתלמידים עם בעיות התנהגות. במיקוד למידה זה יושם דגש תיאורטי ומעשי במגמה להעשיר את הסטודנטים בשיטות עבודה והתערבות ובפיתוח גישות שונות ומותאמות  להתמודדות עם בעיות ההתנהגות אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במערכת החינוך על מסגרותיה השונות. התכנים במיקוד למידה זה יאפשרו לאנשי החינוך ולהורים לבנות אסטרטגיות ודפוסי התנהגות שיובילו את התלמידים להתפנות ללמידה, למיצוי מרבי של יכולותיהם  ולהשתלבות נאותה בחברה שתקדם את איכות חייהם.
 
קורסים נלמדים:
היבטים חינוכיים , חברתיים ופסיכולוגיים. 
התפתחות חברתית היבטים רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים אצל ילדים ומתבגרים עם הפרעה נפשית.
התאמת גישות ההוראה והטיפול למאפיינים התנהגותיים על רצף הלקויות.
בחזרה למעלה 
 

לקויות למידה ולקויות התפתחותיות מורכבות - היבטים רב תחומיים

יישום חוק החינוך המיוחד העמידבפני מורי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל אתגרים משמעותיים בהעמקת הידע המקצועי בתחומי לקויות הלמידה המורכבות ובתחומי הלקויות ההתפתחותיות המורכבות כמו אוטיזם ולקות התפתחותית שכלית על הרצף. האתגר העומד בפני המורים הוא לאפשר לתלמידים אלו שוויון בהזדמנויות הלמידה וההשתלבות החברתית והלימודית, דבר המחייב הבנה מעמיקה של כל לקות, כמו גם  עבודה עם המשפחות, ידע בבניית תוכניות התערבות המבוססות על שיתופי פעולה מעמיקים בין המערכת החינוכית למערכת המשפחתית,  ומיומנויות ביצירת גשר עבור תלמידים עם לקויות מורכבות לתלמידים רגילים בפרט ולקהילה בכלל.
במיקוד למידה זה יעמיקו הסטודנטים בהכרת הלקויות המורכבות על מאפייניהם ורמות התפקוד השונות תוך הבנת ההיבטים השונים של רמות התפקוד על רצף הלקויות והשלכותיהם הקוגניטיביות הרגשיות והחברתיות על איכות החיים של התלמיד עם הצרכים המיוחדים.
 
קורסים נלמדים:
היבטים קוגניטיביים בתהליכי חשיבה ולמידה.
הבנה חברתית ורגשית בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
איכות עולמם הפנימי של ילדים עם לקויות למידה  - היבטים קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים ומשפחתיים.
 

נוירוקוגניציה - הבנת תהליכים ויישומים בחינוך המיוחד

כיום יותר מתמיד רווחת המגמה לקשר בין מדעי המוח לתחומי ידע שונים כמו פסיכולוגיה חינוך וכד'. 
המדע מתחיל להמיר היבטים תיאורטיים שונים בהסברים מוחיים. אנו יודעים כיום כי קשיים תפקודיים שיוחסו בעבר לסביבה מוכרים כיום כליקויים שנובעים מכשלים נוירו קוגניטיביים. ידוע כי קיים קשר הדוק בין תהליכים נוירו קוגניטיביים ללמידה ולתפקודים בתחומים שונים. 
הנושאים במיקוד זה ישימו דגש על הבנת הרקע הנוירו קוגניטיבי של התפקודים השונים אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים והשפעתם על תוכניות ההתערבות והתאמות  בגישות הלמידה, כדי לאפשר לתלמידים לעמוד באתגרים המובאים בפניהם.
 
קורסים נלמדים:
לקויות מורכבות וגנטיקה של לקויות מורכבות.
היבטים נוירוקוגניטיביים בהתפתחות שפה והשפעתם על רכישת הקריאה והכתיבה באוכלוסיות טיפוסיות.
מיתוסים על המוח ועל למידה והקשרם לחינוך.
 
 
 

©כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי אור יהודה

|

מפת אתר

|

צור קשר

|

המרכז לייועץ והרשמה 1-800-40-40-90

תג מדיה גרופ

בניית אתר:

אל תתן לקריירה לחכות

השאר פרטים לשיחת יעוץ