המרכז לייעוץ והרשמה:

1800-40-40-90

ההבדל בין תיאוריה לקריירה - קמפוס אור יהודה 1800-40-40-90

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

תנאי קבלה

נרשמים לתואר ראשון במנהל עסקים:

 • זכאות לתעודת בגרות בממוצע משוקלל של 85 לפחות.
 • בעלי תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית, השקולה לתעודת בגרות, בממוצע משוקלל 85 ומעלה.
 • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינה 30 +.

נרשמים לתואר ראשון במנהל עסקים המעוניינים במסלול: שיווק ומימון ובנקאות,

  יידרשו לעמוד בממוצע של 75 לפחות בקורסים המפורטים בתקנון המוסד ובידיעון.  

 

נרשמים לתואר ראשון בניהול משאבי אנוש:

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 80 ומעלה.
 • בעלי תעודות שוות ערך מחו"ל.
 • בעלי תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית, השקולה לתעודת בגרות, בממוצע משוקלל 80 ומעלה.
 • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינה קדם אקדמית.
 

נרשמים לתואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול משאבי אנוש

 • ציון התאמה של 481 (ציון התאמה הינו שיקלול ציון הפסיכומטרי וממוצע משוקלל של בחינת הבגרות).
 • בעלי תעודות בגרות שוות ערך מחו"ל.
 • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינת קדם אקדמית.
 • במידה ואינך עומד בתנאי הסף, באפשרותך לבדוק את ממוצע הבגרות ואת תנאי הקבלה באופן מדויק יותר. 

נרשמים לתואר ראשון בפסיכולוגיה:

 • ציון התאמה של 481 (ציון התאמה הינו שיקלול ציון הפסיכומטרי וממוצע משוקלל של בחינת הבגרות).
 • בעלי תעודות בגרות שוות ערך מחו"ל.
 • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינה קדם אקדמית. 
 • במידה ואינך עומד בתנאי הסף, באפשרותך לבדוק את ממוצע הבגרות ואת תנאי הקבלה באופן מדויק יותר.  

נרשמים לתואר ראשון בחינוך:

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 75 ומעלה.
 • בעלי תעודות שוות ערך מחו"ל.
 • בעלי תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית, השקולה לתעודת בגרות, בממוצע משוקלל 75 ומעלה.
 • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינה קדם אקדמית.

נרשמים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות:

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 75 ומעלה.
 • כל מועמד נדרש למבחן מיון באנגלית.
 • בעלי תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית, השקולה לתעודת בגרות, בממוצע משוקלל 75 ומעלה.
 • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינה קדם אקדמית. 

 

נרשמים לתואר ראשון בניהול מערכות מידע:

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 90 ומעלה לפחות. (מועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל בטווח שבין 75-89, העומדים בשאר דרישות הקבלה ללימודי תואר ראשון יוכלו להתקבל ללימודי שנה א' במעמד "תלמיד על תנאי" ויידרשו להשיג ציון ממוצע של 70 לפחות כתנאי להמשך לימודיהם בשנה ב'. זאת בנוסף לכל תנאי המעבר האחרים).
 • ציון 85 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל או ציון 75 ברמת 5 יח"ל או ציון 120 ומעלה בפרק חשיבה כמותית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן המיון במתמטיקה (ממ"י נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה) ב- 10 השנים האחרונות ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80. 
 • לימודים אקדמיים במתמטיקה אשר נלמדו ב-10 שנים אחרונות.
 • מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה במתמטיקה המצוינים מעלה יידרשו לסיים מכינה במתמטיקה בציון 75 . המכינה תתקיים לפני תחילת הלימודים. 
 
 

נרשמים לתואר שני במנהל עסקים:

 • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • ראיון אישי. (אופציונלי)
 • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

 

נרשמים לתואר שני בחינוך:

 • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה - בצירוף גיליון ציונים מלא.
 • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גיליון ציונים חתום על ידי נוטריון.
 • נרשמים להתמחות בחינוך מיוחד שהינם חסרי רקע בתחום, יידרשו לעבור קורס השלמה "מבוא לחינוך מיוחד" בציון של 70 לפחות.
 • נרשמים שהינם חסרי רקע אקדמי פורמאלי בחינוך, המעוניינים ללמוד בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך וחינוך חברה ותרבות, יידרשו לעבור קורס השלמה "מבוא למדעי החינוך" בציון של 70 לפחות.
 • נרשמים להתמחות הגיל הרך יידרשו להציג תואר ראשון בגיל הרך וניסיון מקצועי בתחום. נרשמים שהינם חסרי כל רקע אקדמי ו/או ניסיון בתחום יידרשו להשלמה מתאימה במהלך הסמסטר הראשון. 
 • נרשמים להתמחות תקושב ולמידה שהינם חסרי רקע בתחום יידרשו לעבור קורס השלמה "מיומנויות יסוד במרחב הדיגיטלי" בציון של לפחות 70. 

נרשמים לתואר שני בייעוץ חינוכי:

 • תעודת תואר ראשון בממוצע 81 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • ראיון קבלה.
 • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

 

נרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית:

 • תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בלבד.
 • ממוצע של 89 ( 88.5 ) לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של לפחות 90 במבחן המתא"ם או
 • ציון של 110 במבחן המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודלוגיה  נמוך מ- 88.5 ולא נמוך מ- 85 או
 • ממוצע של 94 בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות במבחן המתא"ם.
 • מועמדים בעלי דוקטורט שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא"ם.
 • התחשבות בתוצאות מבחן GRE, Subject Test Psychology כתחליף לבחינת המתא"ם – ממוצע של 70% בשלושת החלקים.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה מח"ול, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציד ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

 

נרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית:

 • תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בלבד.
 • ממוצע של 89 ( 88.5 ) לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של לפחות 90 במבחן המתא"ם או
 • ציון של 110 במבחן המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודלוגיה  נמוך מ- 88.5 ולא נמוך מ- 85 או
 • ממוצע של 94 בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות במבחן המתא"ם.
 • מועמדים בעלי דוקטורט שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא"ם.
 • התחשבות בתוצאות מבחן GRE, Subject Test Psychology כתחליף לבחינת המתא"ם – ממוצע של 70% בשלושת החלקים.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה מח"ול, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציד ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

©כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי אור יהודה

|

מפת אתר

|

צור קשר

|

המרכז לייועץ והרשמה 1-800-40-40-90

תג מדיה גרופ

בניית אתר:

אל תתן לקריירה לחכות

השאר פרטים לשיחת יעוץ