מלא פרטי חבר המעוניין להתחיל ללמוד:

במידה והחבר יירשם ללימודים במרכז אקדמיים, אתה תזכה במלגה בסך 500 ₪ והחבר יזכה במלגה בסך 1000 ₪ לשכר הלימוד.
למסלול התואר השני בחינוך, תזכו אתה וחברך במלגה בסך 750 ₪ כל אחד לשכר הלימוד.

*אנא קראו את תקנון המבצע בעיון.

פרטי הממליץ

אני ממליץ עלהבקשה נשלחת... 

לתקנון המבצע לחץ כאן

לחץ